پایدارسازی گود به روش مهار متقابل

(Braced Excavations – Struts)

 مهارگذاری فشاری خاک یا مهارمتقابل (استرات) برای گودهای به عرض کم مناسب است. ابتدا در دو طرف گود، در فواصل معین از یکدیگر چاهکهایی را حفر می کنیم. طول این چاهکها برابر با عمق گود به اضافه ی مقداری اضافه تر حدود ۰.۲۵ تا ۰.۳۵ برابر عمق گود است. این عمق اضافه به منظور تأمین گیرداری انتهای تحتانی پروفیلهایی است که در چاهک قرار داده می شوند.

سپس در درون این چاهکها پروفیلهای فولادی مطابق با محاسبات و نقشه های اجرایی قرار می دهیم. طول این پروفیل ها را معمولاً به گونه ای در نظر می گیریم که انتهای فوقانی آنها تا حدی بالاتر از تراز بالایی گود قرار گیرند.

آنگاه قسمت فوقانی هر دو پروفیل قائم متقابل مزبور را به کمک تیرها یا خرپاهایی به یکدیگر متصل می کنیم. این کار موجب میشود که هر دو پروفیل قائم متقابل، به پایداری یکدیگر کمک کنند.

پس از آن، عملیات گودبرداری را به تدریج انجام می دهیم. در صورت لزوم، در نقاط دیگری از ارتفاع پروفیلهای قائم نیز سیستم مهار متقابل را اجرا می کنیم

. در صورتی که خاک خیلی ریزشی باشد باید در بین اعضای قائم از الوارهای چوبی یا اعضای مناسب دیگر استفاده کنیم.

سیستم مهار متقابل فوق الذکر باید در جهت عمود بر سیستم قابی آن، یعنی در جهت طول گود، نیز به صورت مناسب مهاربندی شود

در این روش از مهارهای فشاری جهت انتقال فشار خاک استفاده می گردد. اجزای تشکیل دهنده این سیستم به طور کلی شامل:

الف: دیوار که می تواند از نوع Sheet Pile ، دیوار دیافراگمی، شمع‌های نگهبان فلزی یا بتنی و غیره باشد.

ب – اعضای فشاری بنام استرات

ج- اعضای واسط بین دیوار و اعضای فشاری که Wale نامیده می شوند.

در این روش فشار خاک از طریق دیوار به Wale  و از طریق Wale به استراتها منتقل می شود و در نتیجه

-استراتها و اتصال آنها بر اساس نیروی فشاری

Wale -ها بر اساس نیروی برشی و خمشی

– دیوار نیز بر اساس نیروهای ترکیبی طراحی می گردد.

ابتدا شمع­‌های نگهبان پیرامونی به عنوان دیوار موقت اجرا شده و سپس در هر مرحله از گودبرداری Wale ها اجرا و استراتها به آن متصل می‏‌گردند.

مراحل اجرا به اختصار:

اجرای دیواره و شمع‌های نگهبان

انجام خاکبرداری مرحله‌ای

اجرای پانل‌ها و پایدارسازی موضعی

اجرای استرات‌ها

تکرار مراحل فوق تا حصول عمق نهایی گود

.

مزایا :

مناسب برای گودبرداری ها با عرض کم

محدودسازی تغییرشکل ها

مناسب گودهای عمیق واقع در مناطق شهری

این روش در عملیات اجرای کانال ها بسیار سودمند است

امکان بازیافت بخشی از مصالح (اعضای افقی)

عدم ورود به زمین های مجاور

قابلیت انطباق با روش های زهکشی

انعطاف پذیری و امکان تقویت طرح در حین و پس از اجرا

عدم نیاز به اجازه همسایه ­ها

معایب روش مهارمتقابل

غیراقتصادی بودن در گودهای با عرض زیاد

اشغال فضای داخل گود

سرعت نسبتا پائین اجرای

محدودیت اجرا در پروژه های با هندسه نامنظم

عدم امکان استفاده برای افزایش عمق گود در زمان اجرا یا پس از اتمام گودبرداری

عدم یکسان بودن سطح خاک در طرفین، ایجاد مشکل می کند

ترازهای مختلف دست و پاگیر شده و موجب بروز مشکل در اجرای کار می شوند.

آموزش هاپایگاه دانش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *